Shopping cart

Cánh đồng lúa giữa rừng nguyên sinh Cát Tiên


Mùa lúa chín ở cánh đồng Tà Lài thường vào cuối năm, nhiều người dân địa phương dựng chòi để canh chuột và đàn voi ra phá lúa. “Tham quan cánh đồng, du khách có thể bắt gặp đàn voi từ rừng già ra hoặc một số thú rừng”, một người dân cho biết.Source link

Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Tháp | Cho thuê xe 7 chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *