Shopping cart

Ngày: Tháng Hai 11, 2024

Làng hương trăm tuổi Hà Nội chuyển mình

Chị Đặng Thị Hoa, 42 tuổi, là thế hệ thứ tư trong gia đình làm hương có truyền thống trăm năm ở xóm Bầu Nam, thôn Cầu Bầu,

xem thêm

Làng hương trăm tuổi ở Hà Nội chuyển mình làm du lịch

Chị Đặng Thị Hoa, 42 tuổi, là thế hệ thứ tư trong gia đình làm hương có truyền thống trăm năm ở xóm Bầu Nam, thôn Cầu Bầu,

xem thêm